Seminar Jongeren en Vakbonden, een internationaal uitwisselingsprogramma

Inclusief een workshop ‘Workplace Mapping’ van Braziliaanse vakbondsleden

Op 4 november 2010 bij FNV Bondgenoten in Utrecht van 9:30 tot 16:30 uur.

Van 20-26 juni 2010 hebben 6 jonge medewerkers en kaderleden van FNV Bondgenoten meegedaan aan een internationale uitwisseling over het thema ‘jongeren en vakbonden’ in Turkije. Zij hebben met collega’s uit Turkije, Belarus en Brazilië ervaringen uitgewisseld over de situatie van jongeren in vakbonden in deze landen en het organiseren van jonge werknemers. De uitwisseling heeft op korte termijn al op meerdere punten resultaten opgeleverd en ontwikkelingen in gang gezet.

 Zo is er een netwerk opgezet tussen jongeren uit de vier landen middels een interactieve blog (https://youngunionactivists.wordpress.com/). Ook is er een rapport gemaakt met uitgebreide beschrijving van de geleerde lessen dat in de vorm van een boek gedrukt en verspreid zal worden.

Tijdens de Young Workers Conference hebben de jongeren mee gedaan aan een actie ter ondersteuning van Turkse collega’s van het bedrijf UPS, die ontslagen waren omdat ze zich bij een vakbond hadden aangesloten. Deze actie is opgepikt door de jonge Nederlanders en heeft er toe geleid dat in samenwerking met de ITF er vanuit zo’n 25 landen over de hele wereld, waaronder Nederland op 1 september 2010 acties zijn gevoerd.

Om op basis van de geleerde lessen ook de discussie aan te gaan met collega’s in Nederland en het geleerde te ‘verduurzamen’ vinden er dit najaar twee follow-up seminars plaats. Op dit eerste seminar zijn (met behulp van een fonds uit de ontwikkelingssamenwerking) ook vier Braziliaanse vakbondsleden uitgenodigd. Het seminar zal bestaan uit twee delen:

  •  Ochtend: presentatie van geleerde lessen met betrekking tot jongeren en vakbonden en interne discussie middels interactieve oefeningen
  • Middag: Workshop door Braziliaanse collega’s over de ‘Workplace Mapping’, als methode voor het organiseren op de werkplek. 

De Braziliaanse collega’s hebben de methode “Workplace Mapping” (Mapeamento da produção) ontwikkeld in de jaren ’90. Deze heeft geleid tot significante resultaten op het gebied van versterken van de rol van werknemers en de positie van vakbonden op de werkvloer. Het is een methode waarin werknemers zelf kennis opbouwen over het productieproces op de werkplek en hun eigen rol hierin. Door zelf informatie te vergaren komen werknemers vaak tot andere conclusies dan de werkgever. Bovendien is het collectief verzamelen en analyseren van bedrijfsinformatie een proces van empowerment, waarin werknemers zich ervan bewust worden dat zij even goed in staat zijn om kennis op te bouwen. Door interviews af te nemen met collega’s of een ‘map’ te maken van het bedrijf worden de belangrijkste problemen in kaart gebracht. Werknemers uit verschillende bedrijven kunnen hun “mappings” naast elkaar leggen en verschillen identificeren in productiviteit, werkdruk, salaris, etc.

Workplace Mapping richt zich niet specifiek op jongeren maar in Brazilië is het vooral toegepast in multinationals waar veel jonge werknemers werken. De methode kan worden aangewend om groepen werknemers te organiseren die moeilijk te organiseren zijn, zoals jongeren, maar ook vrouwen of migranten. De voorgestelde methode kan in dit geval de motivatie bieden die werknemers nodig hebben om zich te organiseren op de werkvloer.

Een voorbeeld van een recent resultaat van Workplace Mapping: Werknemers van een kippenslachterij in het binnenland van Brazilië ontdekten door de mapping van hun bedrijf dat hun loon maar een heel geringe fractie uitmaakte van de prijs van de kippen die zij produceerden. Hun werkgever betaalde extreem lage lonen en hield vol dat er geen ruimte was voor loonsverhoging. Dankzij de mapping konden de werknemers hun collega’s motiveren om niet langer akkoord te gaan met het loon dat zij verdienden. De multinationale werkgever Cargill was gedwongen om de lonen te verhogen.

Naast de bijeenkomst van 4 november zal de methode Workplace Mapping worden geoefend met twee groepen kaderleden in verschillende bedrijven.

Programma

9:00 – 9:30 Binnenkomst met koffie en thee

9:30 – 12:00 Presentatie van geleerde lessen met betrekking tot jongeren en vakbonden en interne discussie middels interactieve oefeningen

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Workshop door Braziliaanse collega’s over de ‘Workplace Mapping’, als methode van ‘organizing’

16:00 – 16:30 Afsluiting

Wij verzoeken u zich van te voren in te schrijven bij TIE-Netherlands via anna@tie-netherlands.nl

Na inschrijving ontvangt u een email met relevante informatie en het gedetailleerde programma.

 

About Young Union Activists

Young Union Activists met each other at the Young Workers Gathering 2010 in Turkey, and decided to stay in touch to inform and support each other about their union struggles.
This entry was posted in Brasil, The Netherlands, Young Workers Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s